Photo: Flickr.com/Hordaland fylkeskommune/CC BY-NC-ND 2.0.Photo: Flickr.com/Hordaland fylkeskommune/CC BY-NC-ND 2.0

Påmelding til Globalskolen

Last updated: 30.07.2015 //

Globalskolen gir nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til born med norsk personnummer som går på lokale eller internasjonale skular i utlandet. Undervisninga er nettbasert og byggjer på norsk læreplan for grunnskulen. Tilbodet er godkjent og delfinansierast av Utdanningsdirektoratet i Noreg, og er tilgjengeleg for born i alderen 6 til 16 år.

Skulen har fått stønad for inntil 1 500 elevar haustsemesteret 2015, og det er framleis ledige plassar. Påmeldingsfristen for komande semester er 30. august, nye elevar vert tatt inn i den rekkefølgja dei blir meldt på.

Les meir om Globalskolen sine tilbod og vilkår på deira heimeside: http://www.globalskolen.no/web/.


Bookmark and Share