Bistand til nordmenn

Tilsammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og fagkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommende land, som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på stedet. Les mer

Denne seksjonen inneholder informasjon på engelsk om pass, nødpass, statsborgerskap og andre konsulære tjenester. Dette er den samme informasjonen som du finner under "Services" - "Consular Services". Les mer

Skatteavtalen mellom Norge og Australia, som ble undertegnet 8. august 2006, trådte ikraft 12. september 2007. Les mer

Noen potensielt ødeleggende naturfenomener, f.eks. skogbranner, sykloner, tropiske stormer og jordskjelv, er vanlige i Oseania og vil være en naturlig del av årets gang. Hele Stillehavet har f.eks. syklonsesong hvert år fra ca. november til april og det kan daglig registreres ørsmå jordskjelv i New Zealand. Les mer