Skatteavtale mellom Norge og Australia

Sist oppdatert: 02.10.2013 // Skatteavtalen mellom Norge og Australia, som ble undertegnet 8. august 2006, trådte ikraft 12. september 2007.

Avtalen gjelder for personer som er bosatt i en eller i begge de kontraherende stater. Som person regnes foruten fysiske personer også selskaper og enhver annen sammenslutning av personer. Avtalens artikkel 4 omhandler spørsmålet om skattemessig bopel.

Skatteavtalen er tilgjengelig på norsk og engelsk på Finansdepartementets hjemmeside.


Bookmark and Share