Corporate Social Responsibility

The Embassy publishes reports on Corporate Social Responsibility in Australia, Fiji, New Zealand and Papua New Guinea.

The Embassy encourages Norwegian companies to always consider the risk of corruption. Les mer

Dette notatet er ment å gi bedrifter som vil etablere seg i, drive eksport til eller import fra Fiji informasjon om områder som berører næringslivets samfunnsansvar. Notatet supplerer Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) «Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi» som omhandler bedrifters samfunnsansvar generelt, og som slår fast forventningen om at norske bedrifter skal være blant de... Les mer

Dette notatet er ment å gi bedrifter som ønsker å etablere seg i, drive eksport til eller import fra Papua Ny-Guinea (PNG) informasjon om områder som berører næringslivets samfunnsansvar. Notatet supplerer Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009), «Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi» som omhandler bedrifters samfunnsansvar generelt, og som slår fast forventningen om at norske bedrifter... Les mer

Dette notatet er ment å gi bedrifter som vil etablere seg i, drive eksport til eller import fra Australia informasjon om områder som berører næringslivets samfunnsansvar i Australia. Notatet supplerer Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) «Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi» som omhandler bedrifters samfunnsansvar generelt og som slår fast forventningen om at norske bedrifter skal... Les mer

Dette notatet er ment å gi bedrifter som vil etablere seg i, drive eksport til eller import fra New Zealand informasjon om områder som berører næringslivets samfunnsansvar i New Zealand. Notatet supplerer Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) «Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi» som omhandler bedrifters samfunnsansvar generelt, og som slår fast forventningen om at norske bedrifter... Les mer