Kunngjøringer

Etter norsk statsborgerlovgivning tapes norsk statsborgerskap automatisk dersom man får innvilget et annet statsborgerskap ved søknad. Les mer

Sjømannskyrkja si julegudsteneste i Melbourne 2015. Les mer

Sjømannskyrkja si julegudsteneste i Perth 2015. Les mer

The Royal Norwegian Embassy will have the following opening hours during Christmas and New Years: Les mer

The Royal Norwegian Embassy strongly recommends that you keep yourself updated and follow advices given by the local government. Les mer

Vi går inn i skogbrannsesongen i Australia. Det rapporterast om ein potensielt meget tørr desember og risikoen for skogbrann kan bli stor. Ambassaden anbefaler at nordmenn held seg oppdatert på situasjonen i området ein oppheld seg i, og følgjer lokale myndigheiters råd. Les mer

Sjømannskyrkja si julegudsteneste i Adelaide 2015. Les mer

We regret to inform that the embassy's phonelines are currently out of service due to the recent thunderstorm in Canberra. We are therefore unable to take your calls at the moment. In case of an emergency, please call the Foreign Service response centre: +47 23 95 00 00 Les mer

Photo: Sjømannskirken.

Sjømannskirken - Norwegian Church Abroad invites you to attend Christmas services in December. Les mer

The embassy will be closed today from 12:30 pm. Les mer

Photo: Hordaland fylkeskommune, Flickr.com, BY-NC-ND 2.0.

Norgesskolen is a three week summer school in Norwegian language and culture for children of Norwegian parents or for children and youth aged between 9 and 18 who wish to maintain contact with the Norwegian language and culture. Les mer

Important information regarding the consulate in Wellington, New Zealand and implications for consular services. Les mer

Ved ambassaden i Canberra har det vært studentpraktikanter i en årrekke, og ambassaden er svært fornøyd med ordningen. Studentpraktikantene bidrar erfaringsmessig med mye, og får til gjengjeld et unikt innblikk i den norske utenrikstjenesten, livet ved en ambassade, og ikke minst en spennende region strategisk plassert mellom Amerika og Asia. Vi har laget et lite intervju med en av våre tidlige... Les mer