Møt ambassadens praktikant

01.03.2016 // Ved ambassaden i Canberra har det vært studentpraktikanter i en årrekke, og ambassaden er svært fornøyd med ordningen. Studentpraktikantene bidrar erfaringsmessig med mye, og får til gjengjeld et unikt innblikk i den norske utenrikstjenesten, livet ved en ambassade, og ikke minst en spennende region strategisk plassert mellom Amerika og Asia. Vi har laget et lite intervju med en av våre tidligere praktikanter, Fredrik.

Navn: Fredrik Oldervik Bengtsen
Alder: 23
Studiebakgrunn: Bachelor i statsvitenskap med spesialisering i utenriks- og sikkerhetspolitikk fra NTNU, utveksling til The University of Queensland.

Hvorfor ønsket du å være praktikant i utenrikstjenesten?
Tanken om et praktikantopphold ved en norsk utenriksstasjon har alltid hengt høyt for meg. Jeg har både før og under studiene hatt stor interesse for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Å jobbe i utenrikstjenesten har derfor stått høyt oppe på listen over drømmearbeidsplasser. Praktikantordningen virket som en utrolig god måte å skaffe seg faglig relevant og internasjonal erfaring på. Samtidig mener jeg det er viktig å balansere den teoritunge utdanningen med praktisk arbeid.

Hvorfor valgte du Canberra?
Jeg utvekslet til Australia tidligere, og likte landet godt. Under studiene både hjemme og ute utviklet jeg en særskilt interesse for de mange og komplekse dynamikkene som utfolder seg i Asia-Stillehavsregionen, som på mange måter er – og i økende grad vil komme til å være – i sentrum for global sikkerhetspolitikk og økonomisk utvikling. Fra Australia har man på mange måter orkesterplass til den rivende utviklingen i regionen. Blant annet er det spennende å observere på nært hold hvordan Australia, som plassert mellom USA og Kina både geografisk og politisk, balanserer sine interesser mellom disse to stormaktene. At ambassaden i Canberra er en forholdsvis liten utenriksstasjon gjør at jeg både får et innblikk i så godt som alle deler av ambassadens virke, i tillegg til å dekke et vidt spekter av saker; alt fra regional sikkerhet og handlingsplaner for nasjonal utvikling til handelspolitikk. At ambassaden dekker flere svært forskjellige land er også en spennende mulighet til å få et innblikk i politiske forhold andre steder. Til slutt er det mye spennende som skjer her hva angår både flyktninger og asylsøkere, klimaspørsmål og den politiske fremgangen i naboland hvor Australia har egeninteresser. 

Hva håper du å få ut av praktikantoppholdet?
Jeg håper å få et mer nyansert og detaljert innblikk i hva som skjer i regionen, hvilke norske interesser som finnes her, og hvordan ulike mekanismer for mellomstatlig samhandling helt konkret fungerer i praksis. Jeg håper å få bedre forståelse for både den politiske og økonomiske situasjonen, og hvordan landene jobber sammen eller på egenhånd for å løse globale utfordringer. Selv om jeg bare har vært her en måned har jeg allerede fått være med på å skrive politiske rapporter som sendes hjem og blitt tatt med på ulike spennende arrangementer. Det faglige er like spennende som jeg hadde håpet og jeg føler bakgrunnen min kommer til nytte, samtidig som jeg aktivt blir utfordret til videreutvikling.

Hvordan er livet ditt utenfor ambassaden?
Så langt er livet utenfor ambassaden bra. Det er et godt nettverk mellom praktikantene på alle ambassadene her og jeg har blitt kjent med noen australiere. Selv om Canberra ikke er verdens største by, er det mye spennende som skjer hvis man er oppsøkende. Det er en del gode museer her, et livlig musikkmiljø og byen er ypperlig for frilufts- og sportsaktiviteter som sykling og klatring. I tilknytning til universitetene her er det også en hel del sport og idrett man kan engasjere seg i. Det er mye grøntområder og svære parker, og kenguruer er ikke et sjeldent syn.

Vil du anbefale praktikantopphold til andre?
Absolutt. Det er en unik mulighet til å komme seg ut i et internasjonalt miljø og bli bedre kjent med mange sider av norsk utenrikspolitikk. Jeg kan ikke tenke meg et bedre sted for studenter til å sette teori ut i praksis. Dessuten er det en utmerket mulighet til å få nye utfordringer, bli bedre kjent med både seg selv, og et annet land. Jeg kjente ingen da jeg kom hit, og det er innimellom utfordrende å skulle finne seg et sted å bo, skaffe seg et sosialt nettverk osv. helt på egenhånd. Å jobbe ved en utenriksstasjon er annerledes enn å være utvekslingsstudent, da man ikke automatisk blir en del av et stort studentmiljø. Det gode nettverket blant praktikantene fra ulike land veier imidlertid godt opp til dette. Samtidig er det kanskje en av de mer prestisjetunge og karrierefremmende mulighetene norske studenter har til å komme seg ut for å få verdifull internasjonal erfaring.


Bookmark and Share