Tap av norsk statsborgerskap

Sist oppdatert: 05.09.2013 // Etter norsk statsborgerlovgivning tapes norsk statsborgerskap automatisk dersom man får innvilget et annet statsborgerskap ved søknad.

Ambassaden har den siste tiden registrert flere saker der barn født i Norge til én norsk og én australsk forelder har tapt sitt norske statsborgerskap fordi det er søkt om australsk statsborgerskap.

Det følger av norsk statsborgerlovgivning (statsborgerloven § 23 første ledd) at norsk statsborgerskap automatisk tapes dersom det søkes om annet statsborgerskap. Dette gjelder alle statsborgerskap, og inkluderer søknader om citizenship by descent for barn.

Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for sine barn å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Forholdet blir som oftest kjent for ambassaden i forbindelse med søknad om pass for barnet, der norsk statsborgerskap er et vilkår.

For spørsmål om statsborgerskap, ta kontakt med Utlendingsdirektoratet: www.udi.no


Bookmark and Share