Valuta: New Zealandske dollar benyttes på Cookøyene. Landet har ingen egen valuta. BNP : 312,5 mill. USD (ADB 2012) BNP vekstrate : 3,2 % (ADB 2013) BNP per innbygger : 15 503 USD (ADB 2013) Arbeidsledighet : N/A Cookøyenes økonomi er i likhet med økonomiene på mange av de andre små stillehavsstatene, sårbar som følge av begrensede naturressurser, en minkend

Les mer

Diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1998. De politiske forbindelsene mellom Norge og Cookøyene er meget beskjedne.

Les mer

Politisk system: Parlamentarisk demokrati. Etablert selvstyre i fri assossiasjon med New Zealand fra 1965. Statsoverhode: Dronning Elizabeth II, innsatt 6. februar 1952. Representert ved Queens Representative Tom Marsters, tiltredelse 27. juli 2013. Regjeringssjef: Statsminister Henry Puna, gjenvalgt 9. juli 2014. Utenriksminister: Henry Puna. Politiske partier: Parti Leder Oppslutn

Les mer