Diplomatiske forbindelser opprettet: 1906 Det bilaterale forhold mellom Norge og Australia er svært godt. Det er et nært samarbeid mellom Norge og Australia i internasjonale fora som FN og innenfor Antarktis-traktatsystemet. Samhandelen med Australia er økende, dominert av norsk eksport. Det er rundt 2000 norske studenter i Australia. I året 2012-2013 reiste 504 norske ungdommer mellom 1

Les mer

Politisk system: Konstitusjonelt monarki med parlamentarisk styresett, etablert 1901. Statsoverhode: Dronning Elizabeth II, tiltredelsesdato 6. februar 1952, representert ved general-Guvernør Quentin Bryce, tiltredelsesdato 5. september 2008. Regjeringssjef : Statsminister Tony Abbott, tiltredelsesdato 18. september 2013. Utenriksminister : Utenriksminister Julie Bishop, tiltre

Les mer

Valuta:   Australske dollar (AUD) 1 AUD = 5,68 NOK (Norges Bank, gj. snitt 2013) BNP: 1,326 mrd. USD (2013, IMF) BNP vekstrate:   2,5 % (2013, IMF) BNP per innbygger:  57 199 USD (2013, IMF)  Arbeidsledighet:  5.8 % (ABS, desember 2013) Australia har klart seg bedre enn de fleste industrialiserte land gjennom finanskrisen og anser seg som det enest

Les mer