Ofte stilte spørsmål om Australia

Sist oppdatert: 14.04.2011 // Ofte stilte spørsmål om Australia

Visum til Australia

For informasjon om visum til Australia, gå på nettsidene til australske immigrasjonsmyndigheter.

Den norske ambassaden i Canberra kan ikke gi råd når det gjelder immigrasjon til Australia.

Arbeid i Australia

                Internettsider som kan hjelpe når man søker etter arbeid i Australia:

 JobSearch

Working in Australia

Seek

Jobs Australia

For generell informasjon om arbeid i og immigrasjon til Australia, vennligst gå til de australske immigrasjonsmyndighetenes hjemmeside.

Førerkort

For informasjon om bruk av norsk førerkort i Australia, gå til Austroads. Merk at reglene for bruk av norsk førerkort varierer fra stat til stat.

Vær oppmerksom på at dersom et internasjonalt førerkort er påkrevd, bør dette tilveiebringes før avreise. Mer informasjon finnes på nettsidene til Statens Vegvesen.

Ambassaden har ikke mulighet til å erstatte mistet førerkort.

Matvarer til Australia

Informasjon om innføring av matvarer til Australia er tilgjengelig fra hjemmesidene til Australias karantene og inspeksjon-service (AQIS).  

Ambassaden anbefaler også at man sjekker Australian Customs and Border Protection Service nettside. 

Ta med kjøretøy til Australia

For informasjon vedrørende regler for registrering av kjøretøy i Australia samt informasjon om australske tollregler, henviser ambassaden til de australske myndigheters transport instans. Biler med venstreratt tillates ikke innført.

Ambassaden anbefaler dere å finne informasjon angående nødvendig forsikring og lokale regler på nettsidene til Department of Infrastructure and Transport.

Politiattest fra Norge

Ambassaden har dessverre ingen myndighet til å utstede en norsk politiattest. For informasjon om hvordan du kan få tak i en politiattest, vennligst se Politiets hjemmesider.

Finne slekt i Australia

For informasjon om nordmenn i Australia anbefaler ambassaden at du søker gjennom lokale instanser. For å finne kontaktinformasjon kan du søke i den australske telefonkatalogen eller i de lokale norske og skandinaviske foreningene i Australia. 

Dersom du ikke vet hvor i Australia familien slo seg ned, er det mulig du kan finne denne informasjonen hos National Archive of Australia. 

For informasjon er det også mulig å oppsøke de statlige registerkontorene for Births, Deaths & Marriages. Det finnes ikke et nasjonalt folkeregister i Australia. 

Det finnes også mange andre statlige institusjoner som kan sitte på informasjon av interesse som f.eks. Australian Tax Office, Medicare, Department of Immigration and Citizenship Australia. Det er noe usikkert hvorvidt du vil få tilgang til deres informasjon på grunn av personvernhensyn. Alle disse har dog hjemmesider med kontaktinformasjon på internett.

 

 


Bookmark and Share