Valuta: Fiji dollar (FJD) 1 FJD = 3, 19 NOK (oanda.com gj.snitt 2013) BNP: 2,46 mrd.USD (2013 IMF)   BNP vekstrate:  3,0 % (2013 IMF) Forventet 2,2% i 2014  BNP per innbygger:  2716,4 USD (2013 IMF)  Inflasjon:  2,9 % (IMF estimat 2012) Arbeidsledighet: 8,8 % (2013 IMF) Forventet 9,0% i 2014. Fiji har en relativt velutviklet og åpen økonomi,

Les mer

Norge har honorært konsulat i Suva. Ambassaden i Canberra er sideakkreditert til Fiji. Det har ikke vært bilaterale besøk på politisk nivå. Norges handelssamkvem med Fiji er minimalt, og det er i dag intet bilateralt norsk utviklingssamarbeid med landet. Mange norske turister besøker Fiji på årsbasis. Antallet turistbesøk til landet har imidlertid sunket de senere år på grunn av de politiske...

Les mer

  Politisk system: Konstitusjonelt demokrati. Medlem av Samveldet. Ble suspendert i 2009. Statsoverhode: President of the Republic of Fiji, H.E. Ratu Epeli Nailatikau. Tiltredelse 30. juli 2009. Regjeringssjef: Statsminister Josaia Voreqe (Frank) Bainimarama. Tiltredelse 5. januar 2006. Utenriksminister: Ratu Inoke Kubuabola. Tiltredelse 3. august 2009. Politiske partier Oversikten under angi

Les mer