Valuta:  Newzealandske dollar (NZD) 1 NZD = 4, 81 NOK (Norges Bank, gj.snitt 2013) BNP:   1, 23 mrd. USD (IMF 2013)   BNP vekstrate: 2,5% (IMF 2013). Forventet 2,9% i 2014. BNP per innbygger:  27, 6646 USD (IMF 2013)  Arbeidsledighet:  6,0% (IMF estimat juni 2012). Forventet 5,3% i 2014. New Zealand har en utenlandsgjeld på omlag 90

Les mer

Politisk system : Konstitusjonelt monarki med parlamentarisk styresett. Etablert 26. september 1907. Statsoverhode: Dronning Elizabeth II. Tiltredelsesdato 6. februar 1952. Representert ved General-guvernør HE Lieutenant General Sir Jeremiah Mateparae. Tiltredelsesdato 31. august 2011. Regjeringssjef : Statsminister Hon John Key. Tiltredelsesdato (gjenvalgt) 31. august 2011. Ut

Les mer

Diplomatiske forbindelser ble opprettet 10. oktober 1969. Det bilaterale forholdet mellom New-Zealand og Norge er svært godt.

Les mer