Politisk system : Konstitusjonelt monarki med parlamentarisk styresett. Medlem av Samveldet. Uavhengighet fra Australia den 16. september 1975. Statsoverhode : Dronning Elizabeth II. Tiltredelse 6. februar 1952. Representert ved General-Guvernør Hon Michael Ogio. Tiltredelse 25. februar 2011. Regjeringssjef : Statsminister Peter O'Neill. Tiltredelse 2. august 2011, gjenvalgt i 2012....

Les mer

Valuta: Papua Ny-Guinea Kina (PGK) 1 PGK= 2,52 NOK (oanda.com, gj.snitt 2013) BNP: 5,59 mrd. USD (2013 IMF) BNP vekstrate: 5,4 % (2013 IMF). Forventet 6,3 % i 2014. BNP per innbygger: 800.8 USD (2013 IMF) PNG er fra naturens side et ressursrikt land med tilgang til mineraler, olje og gass, samt gode forutsetninger for fiske, landbruk og skogbruk. Gull og kobber står for en betydelig andel av...

Les mer

Diplomatiske forbindelser ble opprettet 9. august 1976. Ambassaden i Canberra er sideakkreditert til PNG og Norge har et honorært generalkonsulat i Port Moresby. De politiske forbindelsene mellom Norge og PNG er meget beskjedne.

Les mer