Generell informasjon

25.03.2014 // Fakta om Papua Ny-Guinea

Offisielt navn: Independent State of Papua New Guinea
Hovedstad: Port Moresby
Største byer: Port Moresby, Lae, Mount Hagen
Språk: Engelsk, Tok Pisin (pidgin) og Motu er offisielle språk. I tillegg finnes omkring 820 stammespråk.
Flateinnhold: 452 860 km²
Folketall Ca. 7,0 mill. (estimat  2013)
Befolkningsvekst: 1,9 % (estimat, 2013)


Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner:
FN, WTO, APEC, Pacific Islands Forum (PIF), Asian Development Bank, Secretariat of the Pacific Community (SPC) and South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC).


Bookmark and Share