Studere i Australia

Photo: Guri Dahl/ tinagent.com.

Utenriksdepartementet anbefaler alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika å registrere seg. Les mer

Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) sitt formål er å ivareta dei norske utanlandsstudentane sine faglege, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståing for den ressurs utanlandsstudentane representerer i kraft av si internasjonale erfaring og kompetanse. Les mer