Australia

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1906 Det bilaterale forhold mellom Norge og Australia er svært godt. Det er et nært samarbeid mellom Norge og Australia i internasjonale fora som FN og innenfor Antarktis-traktatsystemet. Samhandelen med Australia er økende, dominert av norsk eksport. Det er rundt 2000 norske studenter i Australia. I året 2012-2013 reiste 504 norske ungdommer mellom 18 og 31... Read more