Bilaterale forbindelser

25.03.2014 //

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1906

Det bilaterale forhold mellom Norge og Australia er svært godt. Det er et nært samarbeid mellom Norge og Australia i internasjonale fora som FN og innenfor Antarktis-traktatsystemet.

Samhandelen med Australia er økende, dominert av norsk eksport. Det er rundt 2000 norske studenter i Australia. I året 2012-2013 reiste 504 norske ungdommer mellom 18 og 31 år til Australia gjennom ordningen med arbeidsferievisum. Det anslås at omkring 10 000 nordmenn bor i Australia.

 

Norske besøk til Australia:

2012: Stortingets kommunal- og forvaltningskomitè, Studiebesøk

2011: Statsminister Jens Stoltenberg, offisielt besøk

2010: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, studiebesøk

2008: Stortingets miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, politiske samtaler

2006: Stortingets arbeids- og sosialkomité, studiebesøk

2005: Statsminister Kjell Magne Bondevik, politiske samtaler

2004: Stortingets undervisningsminister Kristin Clemet

 

Australske besøk til Norge:

2012: Minister for ressurser, energi og turisme Martin Ferguson, Ministerial Forum on Offshore Energy Safety

2011: Utenriksminister Kevin Rudd, politiske samtaler

2009: Minister for ressurser, energi og turisme Martin Ferguson, CCS-konferansen i Bergen.

2008: Utenriksminister Stephen Smith, undertegning av klasevåpenkonvensjonen i Oslo.

2006: Parlamentarikerdelegasjon

 

Samhandel og bistand:

År

Vareeksport fra Norge (mill. NOK)*

Vareimport til Norge (mill. NOK)*

Tjeneste-eksport fra Norge (mill. AUD)**

Tjeneste-import til Norge (mill. AUD)**

Tot. eksport fra Norge (mill. NOK)***

Tot. import til Norge (mill. NOK)***

2013

1765

767

477

248

n.a.

n.a.

2012

2 330

731

500

267

7 711

4005

2011

1 501

570

n.a.

n.a.

6 694

3 582

2010

1 442

617

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009

1 339

599

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2008

1 389

1 323

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2007

1 680

924

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

*SSB: Utenrikshandel med varer, etter import/eksport, land, tid og statistikkvariabel (2013:foreløpige tall av 20. januar 2014)

**DFAT (Australsk UD): Norway country/economic fact sheet (2012=2011/12, 2013=2012/2013)

***SSB: Totalstørrelser fra driftsregnskapet, etter driftsregnskap, nasjonalitet, tid og statistikkvariabel (løpende priser)

En oversikt over norske/norskrelaterte bedrifter i Australia som har valgt å registrere seg ved ambassaden finnes her.


Bookmark and Share