Bilaterale forbindelser

26.03.2014 // Diplomatiske forbindelser ble opprettet 10. oktober 1969. Det bilaterale forholdet mellom New-Zealand og Norge er svært godt.

Norge samarbeider nært med New Zealand i mange sammenhenger, blant annet i FN og WTO.

Samhandelen mellom Norge og New Zealand har vist en økende tendens, men er fortsatt beskjeden. Fortsatt er næringsinteressene mest knyttet til shipping og subsea industri.

Turistforbindelsene med New Zealand er beskjedne. En avtale om arbeidsferievisum mellom Norge og New Zealand trådte i kraft i juli 2005 og har vist seg populær. Avtalen medfører forenklet arbeidstillatelse i inntil ett år for besøkende ungdom i de respektive land (18-30 år).

Den norske ambassaden i Canberra er sideakkreditert til Wellington. Det er norske honorære konsulater i Wellington og Auckland.

Den newzealandske ambassaden i Haag er sideakkreditert til Oslo. New Zealands ambassadør H.E. George Troup overleverte sine akkreditiver til HM Kongen torsdag 2. desember 2010.

Siste års besøk fra Norge:

 • 2012: Stortingets kommunal- og forvaltningskomitè, studiebesøk
 • 2011: Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, studiebesøk
 • 2010: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, studiebesøk
 • 2006: Stortingets arbeids- og sosialkomité, studiebesøk
 • 2005: Statsminister Kjell Magne Bondevik, offisielt besøk
 • 2004: Stortingets undervisningsminister Kristin Clemet, bilaterale samtaler

Siste års besøk til Norge:

 • 2012: Minister for energi og ressurser, Ministerial Forum on Offshore Energy Safety
 • 2009: Utdanningsminister Anne Tolley, offisielt besøk
 • 2007: Statsminister Helen Clark, privatbesøk
 • 2007: President i parlamentet, Margaret Wilson med delegasjon, offisielt besøk
 • 2006: Statsminister Helen Clark, privatbesøk
 • 2004: Statsminister Helen Clark, offisielt besøk

 

Samhandel og bistand:

År

Vareeksport fra Norge(mill. NOK)*

Vareimport til Norge (mill. NOK)*

Tot. eksport fra Norge (mill. NOK)**

Tot. import til Norge (mill. NOK)**

2013***

144

291

n.a

n.a.

2012

140,3

279,7

343

383

2011

167,2

266,7

316

353

2010

120,6

222,7

n.a.

n.a.

2009

106,1

182,3

n.a.

n.a.

2008

199,1

277,1

n.a.

n.a.

2007

157,2

190,8

n.a.

n.a.

*SSB: Utenrikshandel med varer, etter import/eksport, land, tid og statistikkvariabel

**SSB: Totalstørrelser fra driftsregnskapet, etter driftsregnskap, nasjonalitet, tid og statistikkvariabel (løpende priser)

***Foreløpige tall SSB per 20. januar 2014


Bookmark and Share