Norge har honorært konsulat i Suva. Ambassaden i Canberra er sideakkreditert til Fiji. Det har ikke vært bilaterale besøk på politisk nivå. Norges handelssamkvem med Fiji er minimalt, og det er i dag intet bilateralt norsk utviklingssamarbeid med landet. Mange norske turister besøker Fiji på årsbasis. Antallet turistbesøk til landet har imidlertid sunket de senere år på grunn av de politiske...

Read more