Bilaterale forbindelser

24.03.2014 //

Norge har honorært konsulat i Suva. Ambassaden i Canberra er sideakkreditert til Fiji.

Det har ikke vært bilaterale besøk på politisk nivå.

Norges handelssamkvem med Fiji er minimalt, og det er i dag intet bilateralt norsk utviklingssamarbeid med landet.

Mange norske turister besøker Fiji på årsbasis. Antallet turistbesøk til landet har imidlertid sunket de senere år på grunn av de politiske forhold i landet.

 

Samhandel og bistand

År

Vareeksport fra Norge i NOK

Vareimport til Norge i NOK

Bistand fra Norge i NOK

2015 

 775 830

 926 911

2014

 306 496

 425 718

2013

 -

 -

2012

1,33 mill

307 316

0

2011

1,56 mill

363 799

0

2010

340 324

29 498

0

2009

1,4 mill

25 334

0

*SSB – Utenrikshandel med varer, etter import/eksport, land, tid og statistikkvariabel.

 Bookmark and Share