Bilaterale forbindelser

26.03.2014 // Diplomatiske forbindelser ble opprettet 9. august 1976. Ambassaden i Canberra er sideakkreditert til PNG og Norge har et honorært generalkonsulat i Port Moresby. De politiske forbindelsene mellom Norge og PNG er meget beskjedne.

De politiske forbindelsene mellom Norge og PNG har så langt vært beskjedne. Samhandelen er marginal, men økende. Norge har gitt bistand i forbindelse med forstudier om innenlands skipsfart og utvikling av vannkraft i PNG. Støtte har også vært gitt gjennom Pacific Islands Forum til et regionalt drikkevannsprosjekt.

I 2012 bidro NORAD med NOK 9, 1 mill. Bistanden gikk utelukkende til regnskogsrelaterte aktiviteter.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim møtte tidligere stats- og klimaminister Somare i forbindelse med Klima- og skogkonferansen i Oslo i mai 2011. Solheim møtte også Somare under sitt besøk i PNG i mai 2008. Dette var første gang et norsk regjeringsmedlem besøkte PNG.

Samhandel og bistand

År

Vareeksport fra Norge i NOK

Vareimport til Norge i NOK

Bistand fra Norge i NOK

2013

n.a.

n.a.

n.a.

2012

35, 3 mill.

688 686

9, 1 mill

2011

8, 14 mill

1,5 mill 

9, 8 mill

2010

1,2 mill

82 206

10, 8 mill

2009

5,5 mill

44 466

10, 6 mill

2008

5, 7 mill

431 290

9,1 mill

2007

8, 2 mill

589 255

3, 6 mill

*SSB – Utenrikshandel med varer, etter import/eksport, land, tid og statistikkvariabel


Bookmark and Share